Wikia


Potentiële energie is de energie die in een voorwerp aanwezig dan wel opgeslagen is. Sommige mutanten kunnen energie in voorwerpen plaatsen en ze vervolgens laten bewegen. Het is echter niet hetzelfde als Telekinese.

Mutanten met de gaveEdit

GambitEdit

Gambit heeft de gave om levenloze voorwerpen, voornamelijk speelkaarten, op te laden met Potentiële energie, waardoor ze vervolgens explosief worden.

Gambit kaarten

Gambit laat zijn kaarten zweven