Wikia


Telekinese is een techniek van mutanten. Het is de gave om voorwerpen op afstand te verplaatsen met je geest, zonder fysieke middelen te gebruiken.

Mutanten met deze gaveEdit

Jean Grey / Dark PhoenixEdit

Jean grey is een mutant met de gave. Ze kan kleinere voorwerpen verplaatsen met haar geest. Ze heeft ook een andere persoonlijkheid genaamd de Dark Phoenix, die ze wordt als ze onder invloed is van de Phoenix Force. Als ze de Dark Phoenix is, is haar Telekinese kracht veel hoger.